CLOSE

WORKS

  • Noism 1
  • Noism 2
Noism1&Noism2
CARMEN
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 6 June 2014
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: G. Bizet “Carmen”
Costume: Eatable of Many Orders
Décor: Masaki Kondo
Video: Ryu Endo
Lighting design: Masakazu Ito(RYU), Jo Kanamori
Dancers & Actor:
Noism1=Sawako Iseki, Satoshi Nakagawa, Megumi Mashimo, Emi Aoki, Takuya Fujisawa, Yukio Miyahara, Ayaka Kamei, Leonardo Jin Sumita, Lin Yi Chen, Yuko Ishihara, Kana Ikegaya, Yuya Yoshizaki
Noism2=Rui Kajita, Ichiro Sugae, Shoko Seki, Sato Oikawa, Yuka Asaumi, Suwako Tanaka, Keigo Nozaki, Hiroki Matsubara
Akihito Okuno (SPAC - Shizuoka Performing Arts Center)

 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), KAAT Kanagawa Arts Theater (Kanagawa)

 
Digest
Supported by