CLOSE

WORKS

  • Noism 0
  • Noism 1
Der Wanderer
Photo: Kishin Shinoyama
Premiere: 20 January 2023
Production: Der Wanderer
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori

Music: Schubert

Costume: Kyoko Domoto

Décor: Masaki Kondo

Performed by: Sawako Iseki, Yuki Yamada, Sena Imoto, Rio Miyoshi, Kota Nakao, Sakura Shojima, Sumire Shojima, Hikaru Tsubota, Akira Hiura, Karin Sugino, Yuki Itokawa, Natsuki Ota
 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata) / SETAGAYA PUBLIC THEATER (Tokyo)

Supported by