CLOSE

WORKS

  • Noism 1
Endless Opening
Noism0 / Noism1 BOUNDARY
Photo: Kishin Shinoyama
Premiere: 17 December 2021
Production: Noism0 / Noism1 BOUNDARY
 
Direction, Choreography: Un Yamada
Music: A. Borodin
Costume: Kumiko Iijima
Performed by: Geoffroy Poplawski, Sena Imoto, Rio Miyoshi, Kota Nakao, Sakura Shojima, Sumire Shojima, Hikaru Tsubota, Tomomi Nakamura, Akira Hiura

 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata) / Tokyo Metropolitan Theater (Tokyo) / KOCHI CITY CULTURE PLAZA CUL PORT (Kochi)

 
PR MOVIE
Supported by