CLOSE

Farben

  • Noism 0
  • Noism 1
Farben
Yuki Mori/Jo Kanamori Double Bill
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 13 December 2019
Production: Yuki Mori/Jo Kanamori Double Bill
 
Direction, Choreography: Yuki Mori
Costume: Kyoko Domoto
Performed by: Sawako Iseki, Kana Ikegaya, Geoffroy Poplawski,
Sena Imoto,Kairi Hayashida, Charlie Leung, Kai Tomioka,
Stephen QuildanTyrone Robinson, Ayami Toba, Maya Nishizawa, Rio Miyoshi
Supported by