CLOSE

WORKS

  • Noism 1
Floating Field
Photo: Kishin Shinoyama
Premiere: 30 June 2023
Production: Noism0 / Noism1 Field
Direction, Choreography: Kazuyuki Futami

Music: Domenico Scarlatti, 7chato

Costume: Kyoko Domoto

Performed by: Yuka Asaumi, Rio Miyoshi, Kota Nakao, Sakura Shojima, Sumire Shojima, Hikaru Tsubota, Akira Hiura, Karin Sugino, Yuki Itokawa, Hikari Yokoyama (Noism1 associate member)
Supported by