CLOSE

Les Contes d’Hoffmann

  • Noism 1
  • Noism 2
Les Contes d’Hoffmann
Les Contes d’Hoffmann
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 16 June 2010
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: An Ton That
Costume: Yuichi Nakashima (artburt)
Light design: Masakazu Ito (RYU), Jo Kanamori
Video installation: Ryu Endo
Dancers:
Noism1=Sawako Iseki, Aiichiro Miyagawa, Izumi Fujii, Yoshimitsu Kushida, Satoshi Nakagawa, Akihiko Nagano, Megumi Mashimo, Takuya Fujisawa, Kei Ushiroda, Aoi Keimi
Noism2=Fumiko Ishigaki, Ayaka Kamei, Jin Leonardo Sumita, Yuriko Nagai, Sae Hirokawa, Miki Horikawa, Ayaka Yamazaki, Shuntaro Yoshida

 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Shizuoka Performing Arts Center (Shizuoka)

 
Digest
Supported by