CLOSE

Les Contes d’Hoffmann (2011) Revised Version

  • Noism 1
  • Noism 2
Noism1&Noism2
Les Contes d’Hoffmann (2011) Revised Version
Photo:Isamu Murai
Premiere: 16 December 2011
Direction, Choreography& Scenography: Jo Kanamori
Music: An Ton That
Costume: Yuichi Nakashima (artburt)
Light design: Masakazu Ito (RYU), Jo Kanamori
Video: Ryu Endo
 

Dancers:
Noism1=Sawako Iseki, Aiichiro Miyagawa, Izumi Fujii, Yoshimitsu Kushida, Satoshi Nakagawa, Megumi Mashimo, Emi Aoki, Takuya Fujisawa, Aoi Keimi, Yukio Miyahara, Ayaka Kamei, Jin Leonard Sumita
Noism2=Sae Hirokawa, Miki Horikawa, Kana Ikegaya, Rui Kajita, Ichiro Sugae, Nana Suzuki, Shoko Seki, Fumiro Hirama
 

Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata)
Supported by