CLOSE

WORKS

  • Noism 1
  • Noism 2
La Bayadère – nation of illusion
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 17 June 2016
 

Direction: Jo Kanamori
Script: Oriza Hirata
Choreography: Noism1
Music: Ludwig Minkus “La Bayadère”, Yasuhiro Kasamatsu
Set: Tsuyoshi Tane (DORELL.GHOTMEH.TANE / ARCHITECTS)
Costumes: Yoshiyuki Miyamae (ISSEY MIYAKE)
Decor: Masaki Kondo
Performers: Noism1 & Noism2
Noism1=Sawako Iseki, Satoshi Nakagawa, Lin Yi Chen, Yuko Ishihara, Kana Ikegaya, Yuya Yoshizaki, Rui Kajita, Takuya Sato, Shih-Ping Lin, Takahiro Ueda, Suwako Tanaka, Yuka Asaumi(associate member)
Noism2=Rinako Iida, Shinji Takagi, Ayami Toba, Hinano Nishioka, Kyoko Fukai, Sawa Akiyama, Maya Nishizawa, Ayaki Makino
Actors: Akihito Okuno, Tsuyoshi Kijima, Miki Takii (SPAC – Shizuoka Performing Arts Center)
Length: 110 min. (with intermission)

 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), KAAT Kanagawa Arts Theater (Kanagawa), Hyogo Perfoming Arts Center (Hyogo), Aichi Arts Center (Aichi), Shizuoka Arts Theatre (Shizuoka), I.L. Caragiale National Theatre of Bucharest (Bucharest, Romania)

 
Digest
Supported by