CLOSE

The Miraculous Mandarin

  • Noism 1
  • Noism 2
Noism1&Noism2
The Miraculous Mandarin
Photo:Kishin Shinoyama
Created for “Bartok double bill” Saito Kinen Festival Matsumoto 2011
Premiere: 20 December 2012
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Light design: Masakazu Ito (RYU), Jo Kanamori
Music: B. Bartok
Décor design: Tsuyoshi Tane (DORELL.GHOTMEH.TANE / ARCHITECTS)
Costume design: Yuichi Nakashima (artburt)

 
Dancers:
Noism1=Sawako Iseki, Aiichiro Miyagawa, Izumi Fujii, Satoshi Nakagawa, Megumi Mashimo, Emi Aoki, Takuya Fujiwsawa, Yukio Miyahara, Ayaka Kamei, Jin Leonard Sumita, Kenta Kojiri (Guest)
Noism2=Kana Ikegaya, Rui Kajita, Ichiro Sugae, Nana Suzuki, Shoko Seki, Sato Oikawa, Takayoshi Tsuchida, Yuya Yoshizaki

 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), KAAT Kanagawa Arts Theater (Kanagawa)

 
Digest
Supported by