CLOSE

WORKS

  • Noism 0
  • Noism 1
Noism × Kodo “ONI”
Noism × Kodo "ONI"
Photo: Kishin Shinoyama, Isamu Murai
Premiere: 1 July 2022
Production: Noism × Kodo "ONI"
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori
 
Music: Keiko Harada “ONI” for dance and percussion ensemble(2020-2022)world premiere
 
Costume: Kyoko Domoto
 
Music performance: Kodo Taiko Performing Arts Ensemble
Mizuki Yoneyama, Issei Kohira, Kodai Yoshida, Yuta Kimura, Yuki Hirata, Chihiro Watanabe, Sho Nakatani
Kodo performance supervised by: Mitsuru Ishizuka
 
Dance Performance: Noism
Jo Kanamori, Sawako Iseki, Yuki Yamada, Geoffroy Poplawski, Sena Imoto, Rio Miyoshi, Kota Nakao, Sakura Shojima, Sumire Shojima, Hikaru Tsubota, Tomomi Nakamura, Akira Hiura, Karin Sugino, Yuki Itokawa
 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata) / Saitama Arts Theater (Saitama) / ROHM Theatre Kyoto (Kyoto) / Aichi Prefectural Art Theatre (Aichi) / Shogin Tact Tsuruoka (Yamagata)
Supported by