CLOSE

WORKS

  • Noism 2
Noism Repertoire (2012)
NoNoism2 Regular Performance vol.3 (2012)
Photo:Isamu Murai
Premiere: 17 February 2012
Production: Noism2 Regular Performance vol.3 (2012)
 

Noism2 Repertoire
The Fire bird
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: Igor Stravinsky Suite “The Firebird” (1919)
Costume: Boy, Young people/ Yuichi Nakashima (artburt), Firebird/ Ai Kanamori
Mask: Nobuko Goto
Dancers: Sae Hirokawa, Miki Horikawa, Kana Ikegaya, Rui Kajita, Ichiro Sugae, Nana Suzuki, Shoko Seki, Fumiro Hirama
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Kashiwazaki City Sangyo Bunka Kaikan (Niigata), Joetsu Bunka Kaikan (Niigata)
Supported by