CLOSE

Four Fours

  • Noism 2
Four Fours
Noism2 Regular Performance vol.5 (2014)
Photo:Isamu Murai
Premiere: 7 March 2014
Production: Noism2 Regular Performance vol.5 (2014)
 

Direction, Choreography: Takuya Fujisawa
Script: Gomu Inoue
Original plan of décor: Kozue
Costume: Shima Yamada
Dancers: Rui Kajita, Ichiro Sugae, Shoko Seki, Sato Oikawa, Yuka Asaumi, Suwako Tanaka, Keigo Nozaki, Hiroki Matsubara
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Seirou-cho Bunka Kaikan (Niigata), Tsubame City Bunka Kaikan (Niigata)
Supported by