CLOSE

KASANE NO IROME

  • Noism 2
KASANE NO IROME
Noism2 Regular Performance vol.6 (2015)
Photo:Isamu Murai
Premiere: 20 February 2015
Production: Noism2 Regular Performance vol.6 (2015)
 

Direction, Choreography: Yasutake Shimaji
Music: Shuta Hasunuma
Dancers: Yuka Asaumi, Suwako Tanaka, Hiroki Matsubara, Rinako Iida, Shinji Takagi, Ayami Toba, Hinano Nishioka, Kyoko Fukai, Nana Yamashita
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Nagaoka Lyric Hall (Niigata)
Supported by