CLOSE

The Fire bird

  • Noism 2
Noism Repertoire (2016)
Noism2 Regular Performance vol.8 (2016)
Photo:Isamu Murai
Premiere: 16 December 2016
Production: Noism2 Regular Performance vol.8 (2016)
 

The Fire bird
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: Igor Stravinsky Suite “The Firebird” (1919)
Costume design: Boy, Young people/ Yuichi Nakashima (artburt)
Mask: Nobuko Goto
Dancers: Ayami Toba, Hinano Nishioka, Sawa Akiyama, Maya Nishizawa, Nanami Katayama, Kaede Kadoyama, Ayaki Makino, Rio Miyoshi
 

Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata)
Supported by