CLOSE

RAFT

  • Noism 2
RAFT
Noism2 Special Performance 2014
Photo:Isamu Murai
Premiere: 18 July 2014
 

Direction: Yuki Yamada
Costume: Shima Yamada
Dancers: Rui Kajita, Ichiro Sugae, Shoko Seki, Sato Oikawa, Yuka Asaumi, Suwako Tanaka, Keigo Nozaki, Hiroki Matsubara
Duration: 50min
 

Venue: Hakusan Park Hanging Garden #3 (Niigata)
Supported by