CLOSE

WORKS

  • Noism 1
  • Noism 2
Noism1&Noism2
CARMEN (ver. 2016)
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 6 June 2014
 

Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: G. Bizet “Carmen”
Costume: Eatable of Many Orders
Décor: Masaki Kondo
Video: Ryu Endo
Lighting design: Masakazu Ito (RYU), Jo Kanamori
Dancers & actor:
Noism1=Sawako Iseki, Satoshi Nakagawa, Lin Yi Chen, Yuko Ishihara, Kana Ikegaya, Yuya Yoshizaki, Rui Kajita, Takuya Sato, Shih-Ping Lin, Takahiro Ueda, Suwako Tanaka, Yuka Asaumi (associate member)
Noism2=Rinako Iida, Shinji Takagi, Ayami Toba, Hinano Nishioka, Kyoko Fukai, Nana Yamashita, Maya Nishizawa,
Yuki Yamada
Akihito Okuno (SPAC - Shizuoka Perfoming Arts Center)
 

Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), KAAT Kanagawa Arts Theater (Kanagawa)
Supported by