CLOSE

WORKS

  • Noism 1
ROMEO & JULIETS
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 6 July 2018
 

Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: S. Prokofiev《Romeo & Juliet》
Costume: YUIMA NAKAZATO
Scenography: Dan Sunaga, Tsuyoshi Tane
Original story: W.Shakespeare “Romeo & Juliet” (translated by Shoichiro Kawai)
Dancers & actors: Noism1 + SPAC
Noism1=Sawako Iseki, Satoshi Nakagawa, Kana Ikegaya, Yuya Yoshizaki, Yuka Asaumi, Hsiang yu Chan, Sena Imoto, Ayami Toba*, Hinano Nishioka*, Yuki Yamada**, Jo Kanamori** *associate member, **special member
SPAC=Yoneji Ouchi, Tsuyoshi Kijima, Mariko Suzuki, Morimasa Takeishi, Momoyo Tateno, Syunsuke Noguchi, Asuka Fuse, Keita Mishima
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Aubade Hall (Toyama), Shizuoka Arts Theatre (Shizuoka), Saitama Arts Theater (Saitama)

 
Digest
Supported by