CLOSE

SHIKAKU

  • Noism 1
SHIKAKU
Photo:Kishin Shinoyama
Premiere: 8 June 2004
 
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: Masahiro Hiramoto
Scenography: Tsuyoshi Tane
Costume: Michiko Kitamura
Hair Make: Tsukushi Ichikawa (MILD inc.)
Lighting design: Yuji Sawada (Sawada Office)
Dancers: Naoya Aoki, Sawako Iseki, Yoshiko Kinoshita, Nami Sato, Yasutake Simaji, Yuka Seike, Satoko Takahashi, Tomohiko Tsujimoto, Shintaro Hirahara, Mika Matsumuro, Jo Kanamori

 
Venue: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Park Tower Hall (Tokyo)

 
Digest
Supported by