CLOSE

The Rite of Spring

  • Noism 0
  • Noism 1
  • Noism 2
The Rite of Spring
Noism0+Noism1+Noism2 Rite of Spring
Photo: Kishin Shinoyama
Premiere: 2 July 2021
Production: Noism0+Noism1+Noism2 The Rite of spring
Direction, Choreography: Jo Kanamori
Music: I. Stravinsky《The Rite of Spring》
Costume: RATTA RATTAR
Chair: Dan Sunaga
Performed by: Sawako Iseki, Yuki Yamada, Geoffroy Poplawski, Sena Imoto, Kairi Hayashida, Charlie Leung, Kai Tomioka, Ayami Toba, Stephen Quildan, Maya Nishizawa, Rio Miyoshi, Kota Nakao, Karin Sugino, Honoka Ikeda, Milan Hajime Khanal, Hikaru Tsubota, Tomomi Nakamura, Manami Aoki, Ikumi Kanenobu, Ayu Kobayashi, Keiko Tsuchiya, Rino Watabe
Supported by