CLOSE

UNTIL THE END OF THE WORLD

  • Noism 2
UNTIL THE END OF THE WORLD
Noism2 Regular Performance vol.4 (2013)
Photo:Isamu Murai
Premiere: 22 February 2013
Production: Noism2 Regular Performance vol.4 (2013)
 

Direction, Choreography: Yuki Yamada
Music: Kento Kanno
Costume support: SOU・SOU
Dancers: Kana Ikegaya, Rui Kajita, Ichiro Sugae, Nana Suzuki, Shoko Seki, Sato Oikawa, Takayoshi Tsuchida, Yuya Yoshizaki
Duration: 40min
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Kashiwazaki City Performing Arts Center Artforet (Niigata), Myoko Bunka Hall (Niigata)
Supported by